การมาของ Google เปรียบเสมือนได้กับการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของแหล่งความรู้และช่องทางอาชีพที่มีคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษย์ ผู้ซึ่งได้ใช้ Internet อย่างรู้คุณค่า...

แต่...การมาและเปิดตัวของ Facebook ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวทางสังคมและความสัมพันธ์อันเป็นธรรมชาติของมวลมนุษยชาติ

ทุกวันนี้

-คนเราสือสารกันมากขึ้น แต่...สัมพันธ์กันน้อยลง

-เราให้ความสัมคัญกับข้อความสนทนาในโทรศัพท์...มากกว่าคู่สนทนาที่อยู่ตรงหน้า

-เรารับรู้และใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นตั้งมากมาย...แต่เราลืมที่จะให้เวลาใส่ใจกับตัวเราเองและคนใกล้ตัว

-เรารับรู้ข่าวสารมากมาย...แต่กลับทำให้เราโง่มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเราไม่สามารถแยกแยะข้อมูล

-เรากำลังจะได้เห็น...ความวิบัติของภาษา

-เรามีพื้นที่ที่จะแสดงตัวตนมากขึ้น...แต่เราก็เพิ่มช่องทางที่จะประจานตัวเองมากกว่าเดิม

ต่อไปมนุษย์เราจะไม่ได้เป็นสัตว์สังคมอีกต่อไป แต่จะกลายเป็น.....

ขอร่วมไว้อาลัยแด่....มนุษยสัมพันธ์อันล้มเหลวของมวลมนุษยชาติ


"มุ่งมั่น เสียสละ พัฒนาบ้านเกิด"
ชมรมรักษ์บ้านเกิด หมู่บ้านนาเบี้ย ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ .2549 ให้คำแนะนำหรือติชมได้ที่ katatummo@gmail.com
Copyright © 2006 . All rights reserved.